Электроника и ее связь с электрическими машинами и аппаратами


Электрические машины и аппараты – часть электротехники, немыслимая без электроники и на современном этапе всё теснее интегрирующаяся с микропроцессорной техникой. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с новым учебником авторов Милых В.И. и Шавёлкина А.А. “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка”. Приводим отрывок из предисловия к этому учебнику.

Дисципліна «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка» поєднує три складові, які відповідають визначеним галузям науки і техніки. Електротехніка – займається практичним використанням електромагнітних явищ. Електроніка – вивчає та здійснює використання електронних і іонних процесів, тобто процесів перетворення концентрації та пересування зарядів у різних середовищах. Мікропроцесорна техніка е вершиною розвитку електроніки і базується на вивчанні та використанні створених в процесі розвитку мікроелектроніки і обчислювальної техніки спеціалізованих програмованих великих інтегральних мікросхем – мікропроцесорів, які  спричинили якісний стрибок щодо створення контролюючих, керуючих і обробляючих систем з мікро-ЕОМ, що безпосередньо вбудовуються в прилади, машини, технологічне устаткування.

З одного боку, електричні кола є невід`ємною складовою електроживлячих систем виробничого, транспортного, дослідного і побутового призначення. З іншого боку, ці кола, як і магнітні кола, є складовими частинами більшості електротехнічних пристроїв, таких як трансформатори, електричні апарати і машини, електровимірювальні прилади, а також, сумісно з напівпровідниковими приладами, складовими різноманітних електронних пристроїв, аж до пристроїв мікропроцесорної техніки і комп’ютерів. В свою чергу, електронна техніка є невід’ємною частиною сучасних систем живлення та керування згаданих електротехнічних пристроїв та багатьох виробничих процесів. Освоєння всієї цієї техніки є необхідною умовою успішної професіональної діяльності інженерів і дослідників електротехнічного профілю.